Poznań Visual Park

Wirtualny przewodnik po kolekcji rzeźb i obiektów artystycznych zlokalizowanej wprzestrzeni publicznej nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu.

Spacer jest bardzo atrakcyjny wizualnie, wykonany w technologii fotografii 360 oraz video. Dodatkowo wszystkie obiekty są opatrzone autorskimi komentarzami artystów, przetłumaczonymi na język migowy.

Ilustracją do wypowiedzi artystów są ich inne (spoza Poznań Visual Park) dzieła, które tworzą dodatkowy kontekst i pozwalająszerzej poznać ich twórczość.

Autorami prac eksponowanych w Poznań Visual Park są wybitni artyści, o bogatym i uznanym dorobku, m.in. Andrzej Bednarczyk, Jarosław Fliciński, Robert Kuśmirowski, Bartosz Kokosiński, Paweł Matyszewski, Piotr Korzeniowski.

Wirtualny przewodnik jest bezpłatny, a jego funkcją ma być upowszechnienie i promocja projektu, a w czasach pandemii – umożliwienie poznania tej wyjątkowej kolekcji rzeźb i obiektów artystycznych oraz – szerzej – twórczości ich autorów bez konieczności wychodzenia z domu.