Zapraszamy wszystkich chętnych Singli w wieku 60+ Panie i 65+ Panowie mieszkających w Poznaniu na oryginalny projekt pt „Poznań Oaza Miłości”. Będzie to wieczór taneczny dla Seniorów w Restauracji Oaza, który poprowadzi Pani Marta Manowska znana m.in z programu „Sanatorium miłości”.

  

 

Zasady kwalifikacji uczestników Wydarzenia:

 

1. Organizatorem wydarzenia jest Teatr Muzyczny pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania

2. Wydarzenie jest imprezą kulturalną (imprezą taneczną) prowadzoną przez Martę Manowską, odbywającą się według oryginalnego programu. Wydarzenie wpisane jest do programu polityki senioralnej Miasta Poznania. Wydarzenie nie jest związane z promocją żadnych towarów i usług, ani z zachęcaniem do ich nabycia.

3. Uczestnikiem wydarzenia może być osoba, która spełnia następujące wymagania:

 • Jest osobą samotną mieszkanką lub mieszkańcem Poznania
 • Kobiety przekroczyły 60 lat
 • Mężczyzna przekroczył 65 lat

4. Osoby chcące wziąć udział w Wydarzeniu dokonują zgłoszenia :

mailem na adres  – oaza@strzeszynek.pl
pocztą na adres Restauracja OAZA ul. Koszalińska 15, 60-480 Poznań

5. Brane są pod uwagę tylko zgłoszenia które faktycznie wpłyną do Organizatorów do dnia 31 października 2019 roku (bez względu na termin wysłania.

6. Zgłoszenie musi zawierać następujące krótkie informacje i mieścić się na jednej stronie A4

 • zdjęcie,
 • nr PESEL,
 • adres zamieszkania,
 • telefon kontaktowy,
 • informację o wykształceniu,
 • informację o zainteresowaniach,
 • informację o dotychczasowej aktywności zawodowej,
 • uzasadnienie, dlaczego chcą wziąć udział w wydarzeniu
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby kwalifikacji uczestników Wydarzenia,

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo swobodnego wyboru osób, spośród zgłoszonych uczestników. Osobom, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Wydarzeniu nie przysługuje żadne roszczenie. Informacja o wyborze zostanie podana najpóźniej do 4 listopada.

8.Podmiotem przetwarzającym dane osobowe osób zgłaszających się będzie Fundacja Europejskie Forum Sztuki z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Łódzkiej 11 . Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

9. Uczestnictwo w Wydarzeniu wiąże się z koniecznością wniesienia symbolicznej opłaty w kwocie 20 złotych. Kwotę tą należy wnieść do dnia 08.11.2019 roku na rachunek Fundacja Europejskie Forum Sztuki PeKaO SA Poznań nr 70 1240 1747 1111 0010 0501 3822  tytułem Poznań OAZA Miłości + Imię i Nazwisko. Uczestnik otrzymuje w czasie Wydarzenia posiłek ciepły oraz zimny bufet, oprawę muzyczną i ma zagwarantowaną dobrą zabawę.

Do pobrania:

Zasady kwalifikacji Oaza Milosci

 

Leave a Reply